Нижние чины Георгиевские Кавалеры Гвардейского Экипажа, с 1810 г
ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ИНФОРМАЦИЯ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Нижнiе чины Георгiевскiе Кавалеры Гвардейскаго Экипажа, с 1810 г
Нижние чины Георгиевские Кавалеры Гвардейского Экипажа, с 1810 г
Lower rank guards recipients of St. George, from 1810


Аренсъ, Аренс, Arens
М. Д. Ломковскiй, Ломковский, M. D. Lomkovskiy
Штейнгель, Shteingel, Steingel

pg, стр 1
Климъ Сазоновъ, Клим Сазонов, Klim Sazonov
Иванъ Харламовъ, Иван Харламов, Ivan Kharlamov
Степанъ Кузнецовъ, Степан Кузнецов, Stepan Kuznetsov
Александръ Тетюцкой, Александр, Alexander Tetyutskoy
Прокопій Жановъ, Прокопий Жанов, Prokopiy Zhanov
Данило Глушновъ, Данило Глушнов, Danilo Glushnov
Иванъ Малышевъ, Иван Малышев, Ivan Malyshev
Игнатій Кинякинъ, Игнатий Кинякин, Ignatiy Kinyakin
Иванъ Петровъ, Иван Петров, Ivan Petrov
Василій Булатовъ, Василий Булатов, Vasiliy Bulatov
Карцов, 

pg, стр 2
Григорій Дубіоновъ, Григорий Дубионов, Grigoriy Dubionov
Спиридонъ Никитинъ, Спиридон Никитин, Spiridon Nikitin
Федоръ Темниковъ, Федор Темников, Fedor Temnikov
Иванъ Любимовъ, Иван Любимов, Ivan Lyubimov
Трифонъ Дементьевъ, Трифон Дементьев, Trifon Dementiev
Оболенской, Obolenskoy
Иванъ Харламовъ, Иван Харламов, Ivan Kharlamov
Никитинъ, Никитин, Nikitin
Радыгинъ, Радыгин, Radygin
Радіонъ Митрофановъ, Радион Митрофанов, Radion Mitrofanov
Ивановъ, Иванов, Ivanov
Андреевъ, Андреев, Andreev
Кондратій Яковлевъ, Кондратий Яковлев, Kondratiy Yakovlev 
Кнепатенко, Knepatenko

pg, стр 3
Павелъ Макаровъ, Павел Макаров, Pavel Makarov
Александръ Батулкинъ, Александр Батулкин, Alexander Batulkin
Осипъ Петровъ, Осип Петров, Osip Petrov
Григорій Михайловъ, Григорий Михайлов, Grigoriy Mikhailov
Андрей Федоровъ, Федоров, Andrei Fedorov
Семенъ Поликарповъ, Семен Поликарпов, Semen Polikarpov
Павелъ Деевъ, Павел Деев, Pavel Deev
Петръ Поляков, Петр, Petr Polyakov
Василій Андреевъ, Василий Андреев, Vasiliy Andreev 
Агафонъ Никифоровъ, Агафон Никифоров, Agafon Nikiforov

pg, стр 4
Матвей Фокинъ, Матвей Фокин, Matvei Fokin
Пименъ Лукьяновъ, Пимен Лукьянов, Pimen Lukiyanov, Luk'yanov
Федоръ Смотинъ, Федор Смотин, Fedor Smotin
Иванъ Лисьинъ, Иван Лисьин, Ivan Lisin, Lis'in
Андрей Тихоновъ, Андрей Тихонов, Andrei Tikhonov
Гурьянъ Покосовъ, Гурьян Покосов, Guriyan Pokosov, Gur'yan
Степанъ Лупачевъ, Степан Лупачев, Stepan Lupachev
Илья Замятинъ, Илья Замятин, Iliya, Zamyatin, Il'ya
Иванъ Ивановъ, Иван Иванов, Ivan Ivanov
Михаилъ Кapeловъ, Михаил Кapeлов, Mikhail Karelov
Алексей Щелкуновъ, Алексей Щелкунов, Alexei Schelkunov
Филиппъ Малаховъ, Филипп Малахов, Filipp Malakhov
Тарасъ Полуектовъ, Тарас Полуектов, Taras Poluektov

pg, стр 5
Иванъ Никифоровъ, Иван Никифоров, Ivan Nikiforov
Прокопій Давыдовъ, Прокопий Давыдов, Prokopiy Davydov
Иванъ Балунинъ, Иван Балунин, Ivan Balunin
Данило Черемной, Danilo Cheremnoy
Алексей Багарниковъ, Алексей Багарников, Alexei Bagarnikov
Николай Ремизовъ, Николай Ремизов, Nikolai Remizov
Фома Мелиховъ, Фома Мелихов, Foma Melikhov
Баршинъ, Баршин, Barshin
Иванъ Литвиновъ, Иван Литвинов, Ivan Litvinov
Ксенофонтъ Антоновъ, Ксенофонт Антонов, Ksenofont Antonov
Петръ Семеновъ, Петр Семенов, Petr Semenov, Semyonov
Иванъ Кудрявцевъ, Иван Кудрявцев, Ivan Kudryavtsev

pg, стр 6
Егоръ Куракинъ, Егор Куракин, Egor Kurakin
Ермолай Васильевъ, Ермолай Васильев, Ermolai Vasiliev, Vasil'ev
Александръ Малевинскій, Александр Малевинский, Alexander Malevinskiy
Иванъ Ивановъ, Иван Иванов, Ivan Ivanov
Иванъ Федоровъ, Иван Федоров, Ivan Fedorov
Ермолай Ивановъ, Ермолай Иванов, Ermolai Ivanov
Климъ Потакинъ, Клим Потакин, Klim Potakin
Михаилъ Нестеровъ, Михаил Нестеров, Mikhail Nesterov
Тимофей Жуковъ, Тимофей Жуков, Timofei Zhukov
Евсей Артемьевъ, Артемьев, Evsei Artemiev, Artem'ev
Захарій Михайловъ, Захарий Михайлов, Zakhariy Mikhailov, Zachary
Григорій Андреевъ, Григорий Андреев, Grigoriy Andreev
Петръ Гевинъ, Петр Гевин, Petr Gevin

pg, стр 7
Гаврило Григорьевъ, Гаврило Григорьев, Gavrilo Grigoriev, Grigor'ev
Михаилъ Третьяковъ, Михаил Третьяков, Mikhail Tretiyakov, Tret'yakov
Макаръ Ивановъ, Макар Иванов, Makar Ivanov
Андрей Филиповъ, Андрей Филипов, Andrei Filipov
Афонасiй Афонасьевъ, Афонасий Афонасьев, Afonasiy Afonasiev, Afonas'ev
Анисимъ Варламовъ, Анисим Варламов, Anisim Varlamov
Иванъ Кириловъ, Иван Кирилов, Ivan Kirilov
Степанъ Кожевниковъ, Степан Кожевников, Stepan Kozhevnikov, Kojevnikov
Игнатій Куликовъ, Игнатий Куликов, Ignatiy Kulikov
Матвей Стрекаловскій, Матвей Стрекаловский, Matvei Strekalovskiy
Алексей Воронинъ, Алексей Воронин, Alexei Voronin
Дмитрій Тютеринъ, Дмитрий Тютерин, Dmitriy Tyuterin

pg, стр 8
Тимофей Платуновъ, Тимофей Платунов, Timofei Platunov
Акинфъ Миняевъ, Акинф Миняев, Akinf Minyaev
Лаврентій Ивановъ, Лаврентий Иванов, Lavrentiy Ivanov
Нуртаза Мурдалеевъ, Нуртаза Мурдалеев, Nartaza Murdaleev
Кондратій Черныхъ, Кондратий Черных, Kondratiy Chernykh
Карлъ Купереръ, Карл Куперер, Karl Kuperer, Carl Cooperer
Эдуардъ Купереръ, Эдуард Куперерт, Eduard Kuperer, Cooperer
Василій Погореловъ, Василий Погорелов, Vasiliy Pogorelov, Basil
Константинъ Сарагинъ, Константин Сарагин, Konstantin Saragin
Кузьма Гусаковъ, Кузьма Гусаков, Kuzma Gusakov, Kuz'ma

pg, стр 9
Василій Степановъ, Василий Степанов, Vasiliy Stepanov
Илія Пуляевъ, Илия Пуляев, Илья, Iliya Pulyaev, Il'ya
Афонасій Шубинъ, Афонасий Шубин, Afonasiy Shubin
Андрей Бабуринъ, Андрей Бабурин, Andrei Baburin
Тимофей Ананьинъ, Тимофей Ананьин, Timofei Ananin, Anan'in
Иванъ Головинъ, Иван Головин, Ivan Golovin
Алексей Ануфріевъ, Алексей Ануфриев, Alexei Anufriev
Иванъ Шоринъ, Иван Шорин, Ivan Shorin
Тимофей Костинъ, Тимофей Костин, Timofei Kostin
Гохинъ, Гохин, Gokhin
Дмитрій Силачевъ, Дмитрий Силачев, Dmitriy Silachev

pg, стр 10
Степанъ Юдинъ, Степан Юдин, Stepan Yudin
Федоръ Серебряковъ, Федор Серебряков, Fedor Serebryakov
Матвей Детковъ, Детков, Matvei Detkov
Василій Захаровъ, Василий Захаров, Vasiliy Zakharov
Василій Прокуровъ, Василий Прокуров, Vasiliy Prokurov
Максимъ Распутинъ, Максим Распутин, Maxim Rasputin
Евсей Ниченковъ, Евсей Ниченков, Evsei Nichenkov
Семенъ Козловъ, Семен Козлов, Semen Kozlov
Михайло Тимофеевъ, Михайло Тимофеев, Mikhailo Timofeev
Григорій Понелъ, Григорий Понел, Grigoriy Ponel
Игнатій Спиридовъ, Игнатий Спиридов, Ignatiy Spiridov
Моисей Аполовниковъ, Моисей Аполовников, Moisei Apolovnikov, Moses
Гаврило Тимофеевъ, Тимофеев, Gavrilo Timofeev

pg, стр 11
Степанъ Юдинъ, Степан Юдин, Stepan Yudin
Константинъ Веригинъ, Константин Веригин, Konstantin Verigin
Сидоръ Балахнинъ, Сидор Балахнин, Sidor Balakhnin
Алексей Плехановъ, Плеханов, Alexei Plekhanov
Осипъ Гавриловъ, Осип Гаврилов, Osip Gavrilov
Николай Михайловъ, Николай Михайлов, Nikolai Mikhailov
Иванъ Дьячковъ, Иван Дьячков, Ivan Diyachkov, D'yachkov
Григорій Хализовъ, Григорий Хализов, Grigoriy Khalizov
Филиппъ Ядовъ, Филипп Ядов, Filipp Yadov
Алексей Сербинъ, Сербин, Alexei Serbin
Василій Гончаровъ, Василий Гончаров, Vasiliy Goncharov
Кирила Кочергинъ, Кирила Кочергин, Kirila Kochergin
Федотъ Ситнинъ, Федот Ситнин, Fedot Sitnin

pg, стр 12
Семенъ Катковъ, Семен Катков, Semen Katkov
Федоръ Соколовъ, Федор Соколов, Fedor Sokolov
Иванъ Бединъ, Иван Бедин, Ivan Bedin
Фома Куксинъ, Куксин, Foma Kuksin
Михайло Елягинъ, Михайло Елягин, Mikhailo Elyagin
Селиверстъ Кораблевъ, Селиверст Кораблев, Seliverst Korablev
Трофимъ Кузнецовъ, Трофим Кузнецов, Trofim Kuznetsov
Иванъ Григорьевъ, Иван Григорьев, Ivan Grigoriev, Grigor'ev
Николай Ширяевъ, Николай Ширяев, Nikolai Shiryaev
Евсей Храмовъ, Храмов, Evsei Khramov
Макаръ Горской, Макар, Makar Gorskoy 
Кириллъ Хохловъ, Кирилл Хохлов, Kirill Khokhlov, Cyril
Илья Галкинъ, Галкин, Iliya Galkin, Il'ya

pg, стр 13
Кулунчаковъ, Кулунчаков, Kulunchakov
Александръ Вейсъ, Александр Вейс, Alexander Veis, Weis, Vais, Waise
Прокофій Тимохинъ, Прокофий Тимохин, Prokofiy Timokhin
Кириллъ Елфімовъ, Кирилл Елфимов, Kirill Elfimov, Cyril
Абрамъ Прокопенко, Абрам Прокопенко, Abram Prokopenko, Abraam
Андрей Гладиловъ, Андрей Гладилов, Andrei Gladilov
Осипъ Юстюнцовъ, Осип Юстюнцов, Osip Yustyuntsov
Сергей Дьяконовъ, Сергей Дьяконов, Sergei Diyakonov, D'yakonov

pg, стр 14
Мофетъ, Мофет, Mofet, Moffet, Mofett
Степановъ, Степанов, Stepanov
Скоробогатовъ, Скоробогатов, Skorobogatov, Skorobohatov

pg, стр 15
Василій Пентуховъ, Василий Пентухов, Vasiliy Pentukhov
Александръ Шигинъ, Александр Шигин, Alexander Shigin
Евгеній Кильсеевъ, Евгений Кильсеев, Evgeniy Kiliseev, Kil'seev 
Степанъ Редькинъ, Степан Редькин, Stepan Redkin
Демидъ Великановъ, Демид Великанов, Demid Velikanov

pg, стр 16
Кондратій Ерпилевъ, Кондратий Ерпилев, Kondratiy Erpilev
Никонъ Неумоинъ, Никон Неумоин, Nikon Neumoin
Емельянъ Горбуновъ, Емельян Горбунов, Emeliyan Gorbunov, Emel'yan
Павелъ Алексеевъ, Павел Алексеев, Pavel Alexeev
Егоръ Рубцовъ, Егор Рубцов, Egor Rubtsov
Исаакъ Ивановъ, Исаак Иванов, Isaak Ivanov
Лаврентій Носковъ, Лаврентий Носков, Lavrentiy Noskov
Густавъ Стенбестъ, Густав Стенбест, Gustav Stenbest
Андрей Тарасовъ, Андрей Тарасов, Andrei Tarasov
Алексей Кумашевъ, Алексей Кумашев, Alexei Kumashev
Федотъ Поповъ, Федот Попов, Fedot Popov
Назаръ Статеевскій, Назар Статеевский, Nazar Stateevskiy
Яковъ Панкратовъ, Яков Панкратов, Yakov Pankratov
Иванъ Шаталинъ, Иван Шаталин, Ivan Shatalin

pg, стр 17
Иванъ Емельяновъ, Иван Емельянов, Ivan Emeliyanov, Emel'yanov
Афонасій Гуминъ, Афонасий Гумин, Afonasiy Gumin
Иванъ Дмитріевъ, Иван Дмитриев, Ivan Dmitriev
Галактіонъ Карташевъ, Галактион Карташев, Galaktion Kartashev
Федоръ Полуектовъ, Федор Полуектов, Fedor Poluektov
Дмитрій Фокинъ, Дмитрий Фокин, Dmitriy Fokin
Семенъ Лопатинъ, Семен Лопатин, Semen Lopatin
Григорій Пастуховъ, Григорий Пастухов, Grigoriy Pastukhov

pg, стр 18
Алексей Андреевъ, Андреев, Alexei Andreev
Василій Николаевъ, Василий Николаев, Vasiliy Nikolaev
Степанъ Блиновъ, Степан Блинов, Stepan Blinov
Семенъ Пахтусовъ, Семен Пахтусов, Semen Pakhtusov
Тимофей Кукленко,  Timofei Kuklenko
Андрей Терентьевъ, Терентьев, Andrei Terentiev, Terent'ev
Егоръ Мироновъ, Егор Миронов, Egor Mironov
Кононъ Архипенко, Конон, Konon Arkhipenko

pg, стр 19
Романъ Орловъ, Роман Орлов, Roman Orlov
Степанъ Кузьминовъ, Степан Кузьминов, Stepan Kuzminov, Kuz'minov
Иванъ Булычевъ, Иван Булычев, Ivan Bulychev
Степанъ Кириловъ, Степан Кирилов, Stepan Kirilov
Григорій Саргинъ, Григорий Саргин, Grigoriy Sargin
Александръ Корзняковъ, Александр Корзняков, Alexander Korznyakov
Александръ Рябковъ, Александр Рябков, Alexander Ryabkov

pg, стр 20
Филиппъ Борисовъ, Филипп Борисов, Filipp Borisov
Василій Филиповъ, Василий Филипов, Vasiliy Filipov
Егоръ Цываревъ, Егор Цыварев, Egor Tsyvarev
Иванъ Антиповъ, Иван Антипов, Ivan Antipov
Василій Жилинъ, Василий Жилин, vasiliy Zhilin
Иванъ Суворовъ, Иван Суворов, Ivan Suvorov
Михаилъ Петровъ, Михаил Петров, Mikhail Petrov
Павелъ Виноградовъ, Павел Виноградов, Pavel Vinogradov

pg, стр 21
Васілій Немчиновъ, Василий Немчинов, Vasiliy Nemchinov
Аркадій Прокофьевъ, Аркадий Прокофьев, Arkadiy Prokofiev, Prokof'ev 
Яковъ Беловъ, Яков Белов, Yakov Belov
Константинъ Пивневъ, Константин Пивнев, Konstantin Pivnev 
Иванъ Мякишевъ, Иван Мякишев, Ivan Myakishev
Петръ Ивановъ, Петр Иванов, Petr Ivanov
Порамонъ Абрамовъ, Порамон Абрамов, Poramon Abramov
Степанъ Бусыгинъ, Степан Бусыгин, Stepan Busygin
Мануилъ Силинъ, Мануил Силин, Manuil Silin
Федоръ Соломатинъ, Федор Соломатин, Fedor Solomatin

pg, стр 22
Николай Галактіоновъ, Николай Галактионов, Nikolai Galaktionov
Петръ Поповъ, Петр Попов, Petr Popov
Саватій Шанинъ, Саватий Шанин, Savatiy Shanin
Федоръ Алоевъ, Федор Алоев, Fedor Aloev
Иванъ Стручалинъ, Иван Стручалин, Ivan Struchalin
Захарій Борисоглебскій, Захарий Борисоглебский, Zakhariy Borisoglebskiy, Zachary
Сергей Михайловъ, Сергей Михайлов, Sergei Mikhailov
Емельянъ Полуектовъ, Емельян Полуектов, Emeliyan Poluektov, Emel'yan
Яковъ Сидоренко, Яков Сидоренко, Yakov Sidorenko, Jacob
Степанъ Андреевъ, Степан Андреев, Stepan Andreev

pg, стр 23
Иванъ Югансонъ, Иван Югансон, Ivan Yuganson, Uganson, Juganson
Иванъ Кузнецовъ, Иван Кузнецов, Ivan Kuznetsov
Павелъ Петянинъ, Павел Петянин, Pavel Petyanin
Константинъ Лебедевъ, Константин Лебедев, Konstantin Lebedev
Андрей Мозалевъ, Андрей Мозалев, Andrei Mozalev
Александръ Морозовъ, Александр Морозов, Alexander Morozov
Архипъ Александровъ, Архип Александров, Arkhip Alexandrov
Владиміръ Букинъ, Владимир Букин, Vladimir Bukin
Александръ Воропановъ, Александр Воропанов, Alexander Voropanov
Антонъ Матвеевъ, Антон Матвеев, Anton Matveev
Николай Корепинъ, Николай Корепин, Nikolai Korepin

pg, стр 24
Тимофей Малышевъ, Малышев, Timofei Malyshev
Иванъ Даниловъ, Иван Данилов, Ivan Danilov
Гурьянъ Ивановъ, Гурьян Иванов, Guriyan Ivanov, Gur'yan
Петръ Трошевъ, Петр Трошев, Petr Troshev
Трофимъ Лазебниковъ, Трофим Лазебников, Trofim Lazebnikov
Федоръ Дудинъ, Федор Дудин, Fedor Dudin
Андрей Хлебниковъ, Андрей Хлебников, Andrei Khlebnikov
Никита Абашинъ, Никита Абашин, Nikita Abashin

pg, стр 25
Иванъ Генераловъ, Иван Генералов, Ivan Generalov
Алексей Качемцовъ, Алексей Качемцов, Alexei Kachemtsov
Александръ Лариковъ, Александр Лариков, Alexander Larikov
Варсонофій Еремичевъ, Варсонофий Еремичев, Varsonofiy Eremichev
Михаилъ Пиньевскій, Михаил Пиньевский, Mikhail Pinievskkiy, Pin'evskiy
Дмитрій Большаковъ, Дмитрий Большаков, Dmitriy Bolshakov, Bol'shakov
Петръ Соловьевъ, Петр Соловьев, Petr Soloviev, Solov'ev
Григорій Кудряшевъ, Григорий Кудряшев, Grigoriy Kudryashev
Антонъ Письменный, Антон Письменный, Anton Pismennyi
Семенъ Шаболинъ, Семен Шаболин, Semen Shabolin
Александръ Бородкинъ, Александр Бородкин, Alexander Borodkin

pg, стр 26
Иванъ Славинъ, Иван Славин, Ivan Slavin
Семенъ Сергеевъ, Семен Сергеев, Semen Sergeev
Семенъ Солодовниковъ, Семен Солодовников, Semen Solodnikov
Степанъ Попытой, Степан, Stepan Popytoy, Popytoi
Антонъ Коневъ, Антон Конев, Anton Konev
Тимофей Зюзинъ, Тимофей Зюзин, Timofei Zyuzin
Игнатій Фроловъ, Игнатий Фролов, Ignatiy Frolov
Нефедъ Васильевъ, Нефед Васильев, Nefed Vasiliev, Vasil'ev
Игнатій Литвиновъ, Игнатий Литвинов, Ignatiy Litvinov
Алексей Ламовъ, Ламов, Alexei Lamov
Иванъ Соринъ, Иван Сорин, Ivan Sorin
Александръ Чухинъ, Александр Чухин, Alexander Chukhin
Дмитрiев, Дмитриев, Dmitriev

pg, стр 27
Юрiй Калаханъ, Юрий Калахан, Yuriy Kalakhan
Маркелъ Помощниковъ, Маркел Помощников, Markel Pomoschnikov
Дмитрій Селяковъ, Дмитрий Селяков, Dmitriy Selyakov
Ларіонъ Зверевъ, Ларион Зверев, Larion Zverev
Михаилъ Хайловъ, Михаил Хайлов, Mikhail Khaylov, Khailov